po
O nás Zázemí a technologie Produkty a služby Fotogalerie Kontakty
 

Produkty a služby

Prodej štěrkopísku

Jak již bylo uvedeno, družstvo realizuje hornickou činnost ve spolupráci s nájemcem pískovny- firmou PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o., která také zabezpečuje prodej níže uvedeného sortimentu štěrkopísku.

Drobné těžené kamenivo tříděné - ve frakcích 0 – 2, 0 – 4, 2 – 4, štěrkopísek ve frakcích 0 – 8, 0 – 16, 0 – 22,
hrubé těžené kamenivo ve frakcích 16 – 32, 32 – 63, 63 – 125, 22 – 125, 22 – 63 a těžené kamenivo určené pro pískoviště.
Drobné prané kamenivo tříděné 0 – 4, prané drcené kamenivo 4 – 8, prané tříděné kamenivo 4 – 8 a prané drcené kamenivo 8 – 16.
Veškerý zmíněný materiál odpovídá platným normám.

Dále prodává okrasné valouny, štěrkopísek netříděný, ferreto či jílovou spraš.
Objednávky, návrhy kupních smluv a jiné požadavky v souvislosti s nákupem písku a těženého kameniva adresujte firmě:
PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o., Němčičky 94, 664 66 Němčičky.
Více informací získáte na telefonu + 420 547233001 (expedice) nebo na www.piskovnymorava.cz.

 

Prodej palivového dřeva a štěpky

Prodej do odvolání pozastaven.

Ačkoliv i ceny dřeva stoupají, jedná se stále o výrazně nejlevnější způsob vytápění.
Prodáváme listnaté tvrdé i měkké palivové dřevo v závislosti na postupu těžby štěrkopísků a vydaného povolení ke kácení.
Nejde tedy o pravidelnou výrobu.

Neprodané dřevo skladujeme v uzavřených prostorech chráněných proti nepřízni počasí.
Akát – vysoce kvalitní tvrdé dřevo.
Bříza – atraktivní dřevo hodící se především do krbů (neprská).
Topol, vrba – suché hoří harmonickým plamenem, neobsahují pryskyřice, a tudíž neprskají.
Zde je porovnání objemové hmotnosti a výhřevnosti nejrozšířenějších dřevin v České republice.

Druh paliva Objemová hmotnost sušiny (kg/m3) Uvažovaná vlhkost paliva 25%
Objemová hmotnost (kg/prm) Výhřevnost
(MJ/kg) (MJ/prm)
Jedle 430 575 14 8 050
Borovice 510 680 13,6 9 248
Bříza 585 780 13,5 10 530
Dub 630 840 13,2 11 088
Smrk 430 575 13,1 7 533
Olše 480 640 12,9 8 256
Vrba 500 665 12,8 8 512
Akát 700 930 12,7 11 811
Jasan 650 865 12,7 10 986
Buk 650 865 12,5 10 813
Topol 400 530 12,3 6 519
Habr 680 905 12,1 10 951

Syrovým dřevem netopte. Má nízkou výhřevnost oproti suchému až o polovinu, kouří a zanáší kamna a komín.

 

CENÍK PALIVOVÉHO DŘEVA platný pro rok 2016 a 2017
( platí do vyprodání zásob)
Cena za 1  prostorový metr (prm):
(délka cca 1m)
Bez DPH Včetně DPH 15%
Měkké listnaté dřevo (topol, vrba)  790,- Kč 909,- Kč
Měkké listnaté dřevo (bříza) 920,- Kč 1 058,- Kč
Tvrdé listnaté dřevo (akát) 1.050,- Kč   1.208,- Kč

Prm – prostorový metr (množství dřeva narovnané do objemu 1x1x1 m)

Upozorňujeme, že ceny palivového dřeva i nabízený sortiment jsou orientační a během roku se mohou měnit.
U suchého dřeva skladovaného déle než 1 rok je přirážka 5 %.

Tyto informace nemají povahu obchodní nabídky.
Není-li výslovně uvedeno jinak, obsah těchto stránek je pouze informativní a nejedná se o návrh smlouvy, přijetí návrhu či jiné právní jednání závazné pro Družstvo DRUMAPO. Právně jednat za družstvo jsou oprávněni pouze členové představenstva.
Družstvo DRUMAPO si vyhrazuje právo uzavírat smlouvy výlučně v písemné formě, nebude-li dohodnuto jinak. Až do okamžiku podpisu smlouvy oprávněnou osobou nelze dovozovat předsmluvní odpovědnost, ani předpokládat, že se strany dohodly.

Nabídnout můžeme dále i dřevo hrubě štípané o rozměrech 30 – 40 cm.  Po dohodě je možná i samotěžba dřeva.
Prodej dřevěné štěpky bude zahájen v roce 2015 - 2016.

Doporučujeme, informovat se telefonicky na těchto číslech:
547 233 598
604 283 768

 (Pozn.: doprava pro obce Bratčice, Němčičky, Medlov, Ledce při plném vytížení zdarma, ostatní 25 Kč/km + DPH 21%.
Standardní dodávka je 4 nebo 8 prm.)